Currently browsing author

Admin, Page 2

Samarbete med Handelskammaren

Nu är mitt, Elisabeth Solins, samarbete med Handelskammaren Mälardalen igång. I november startade  en strategigrupp för mellanchefer med mig som processledare. Vi …