Coaching

Coaching – för vem?Elisabeth Solin

Chefer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare:

– Chefer som sitter med olika dilemman att hantera.
– Chefer som vill utvecklas i sin roll.
– Ledningsgrupper som vill vidare
– Medarbetare som tycker sig ha ”fastnat” i sin yrkesroll och vill vidare
– Medarbetare som är stressade och behöver stöd att förändra. Denna coaching kan ske på individnivå eller med hela arbetsgruppen. –

Privatkunder:

– Du som vill hitta balans i livet och hitta nya strategier för att må bättre och fungera bättre.
– Du som behöver prata med någon utomstående om ett problem under sekretess.

Varför chefscoaching? – två röster

”Som arbetsledare och människa känner man sig ibland otillräcklig. Jag kände mig under en period stressad och sliten. Hade Fullt upp med att få en vecka i taget att fungera. Orkade knappt tänka på vad som skulle komma längre fram. En av mina kunder såg vad jag behövde och tipsade om Elisabeth Solin för personlig coaching i kombination med stresshantering. Jag tog kontakt med Elisabeth för ett första möte. 

Det blev många bra möten. Elisabeth hjälpte mig att börja andas – att stanna upp i tillvaron – ge mig tid att reflektera och drömma om ett bättre liv. Och framför allt lyftes skuldkänslan och bördan från mina axlar. Jag fick känna att det var ok att göra fel, men att lära av felen och gå vidare med en ny insikt. Nu när jag vid tar ett nytt steg i livet och börjar med en ny inriktning i mitt yrkesliv känner jag mig stark, stolt och säker på att det var rätt att ta tillvara de egenskaper som leder mig framåt och lämna det andra bakom mig. Elisabeth och hennes verktyg har fått mig att växa.”

Eva Knutsson, Vincontoret i Örebro, Seniorbolaget.

 

”Elisabeth, de här fördelarna ser jag med din coaching: Det bästa är att vi i lugn och ro kan samtala om det som just nu sysselsätter mina tankar. Jag får struktur genom att du lyssnar och jag talar och gemensamt finner vi lösningar genom att vi koncentrerar oss på olika problemställningar.

Lösningar är dessutom framsprungna och helt anpassade efter mina ramar och värderingar, min syn och tro på etik och moral, min värderingsgrund och bakgrund. Genom att du lotsar mig fram så känner jag att jag har en inneboende styrka att själv hitta och se lösningar som jag annars inte skulle hitta fram till.

Jag har det bästa svaret själv men du lockar fram det i dialog och synsätt. Jag kan resonera utanför mina vanliga och invanda tankemönster.

Elisabeth får mig att se från en annan synvinkel. Tar bort vissa fördomar jag har. Mitt självförtroende växer. Jag blir mer trovärdig när jag för min personal ska presentera förslag då jag känner att dessa är väl förankrade i mig själv.

Bättre än utbildning och traditionell fortbildning när det bara är du och jag som finner lösningar på problemen. Bra med en opartisk och en person utanför min organisation som inte blir berörd av de lösningar som vi kommer fram till.” 

Christer Lundgren, bankdirektör Leksands Sparbank


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.