Facebook – etiska aspekter

Behovet att hitta former för hur man kan diskutera facebook-användande om och på jobbet verkar vara fortsatt stort. Jag hjälper nu Region Örebro Län på olika nivåer, med utgångspunkt från min bok Facebook och andra sociala medier – handledning för chefer och arbetsgrupper. Förutom de lagar och lokala policies som finns om sociala medier är det en pedagogisk fråga hur man kan

Facebook och andra sociala medier
Facebook
och andra sociala medier

skapa överenskommelser i arbetsgrupper. Jag tycker det är stimulerande att hjälpa till i sådana processer.