Populär ledarskapsbok

Mars 2015: Dagens Industri Weekend lyfter fram Pia Sundhages och Elisabeth Solins bok Spela på bästa fot – att leda med glädje. Boken används bland annat inom H&M och Trafikverkets ledarutveckling.

Februari 2015: Balans, branschtidning för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare lyfter fram Pia Sundhages och Elisabeth Solins bok Spela på bästa fot – att leda med glädje som en populär bok för ledare och ekonomer. Tack!