Samarbete med Handelskammaren

Nu är mitt, Elisabeth Solins, samarbete med Handelskammaren Mälardalen igång. I november startade  en strategigrupp för mellanchefer med mig som processledare. Vi träffas en gång i månaden fram till sommaren 2014. Sedan startar förhoppningsvis en ny grupp. Håll ögonen öppna. Läs mer på  Handelskammarens hemsida http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?npageid=1000&npostid=670