Strategigrupp för chefer

Handelskammaren Mälardalen erbjuder ännu en Strategigrupp Chef i Örebro med Elisabeth Solin som processledare. Den senaste som pågår nu. Nästa omgång startar i november 2018.

Att arbeta som chef innebär glädje, spännande utmaningar och inflytande. Men det innebär också att du ofta är ensam utan någon att bolla dina ledarskapsdilemman med. I Strategigrupp Chef får du möjlighet att diskutera dina utmaningar under professionell ledning, med en effektiv metodik och samtidigt få del av andra ledares tankar och erfarenheter.

Hur går det till?
Varje grupp består av cirka 8 deltagare från olika icke-konkurrerande branscher och verksamheter. Gruppen träffas 8 gånger per år, en halvdag åt gången. Samtliga deltagare och ledare har sekretess.

Inför varje möte identifierar gruppen vilka områden som är mest relevanta för diskussion. Med professionell processledning, ett beprövat tillvägagångssätt och de andra deltagarnas värdefulla input får du hjälp att tackla de ledarskapsdilemman som du möter i din vardag.

Träffarna ger dig tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och utvecklingen av din organisation och ditt företag i sällskap av andra ledare. Genom att utbyta erfarenheter, tankar och idéer får du hjälp att utvecklas både som ledare och individ.

Vem kan vara med?
Gruppen vänder sig till dig som är vd eller chef med personal- och verksamhetsansvar.

Vill du ingå i en strategigrupp?
Vi startar löpande nya strategigrupper så tveka inte att höra av dig. Anmäl ditt intresse så matchar vi dig med en lämplig grupp för att du ska få ett optimalt utbyte med de andra deltagarna.

»Klicka här för att ta del av pressklipp om Strategigrupp Chef.

Omdömen från tidigare deltagare
”Mycket av det vi samtalar om handlar om hur jag ska tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken. Det blir en trygghet i beslutsfattandet och ger mig självförtroende”
Fredrik Käll, Vivida Assistans

”Det här är ett ypperligt tillfälle att bygga relationer med personer i samma position”
Camilla Petersen, Booforsen Fastigheter

”Det är viktigt att komma utanför den egna organisationen och lyssna på folk från andra branscher”
Peter Skogsbergs, DB Schenker

Vill du veta mer?
För mer information om strategigrupper, kontakta
Mikael Wass.
019-689 35 02, 070-191 85 89

http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?npageid=1024